Welkom op de site van OBS de Tarthorst

Welkom op de site van OBS de Tarthorst

Welkom op de site van OBS de Tarthorst

Welkom op de site van OBS de Tarthorst

OBS de Tarthorst is een openbare school voor basisonderwijs, waar iedereen welkom is. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van mensen met verschillende geloofs- en/of levensovertuigingen. We hechten veel waarde aan een positieve houding en het tonen van respect.

Leerlingen leren met plezier!

Dit is de slogan van OBS de Tarthorst. Het is ons voornemen dat onze leerlingen zich ontwikkelen naar hun eigen kunnen. Het liefst op een wijze die voor elk kind tot het beste resultaat leidt. 

Wij beogen de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en alle bezoekers van onze school een aangenaam gevoel te laten ervaren in onze school. We hopen dat u onze website met plezier zult bekijken.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een gesprek. 

Namens het team, 

Roelf Kooistra, directeur

Nieuws