Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei met het online leerlingadministratieprogramma Kindkans.

Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen, die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs, aanvragen bij het samenwerkingsverband.

De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de huidige situatie waarin deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien.

Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen de school.
 

Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol bij heeft. Een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien.
Aan ouders wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van informatie als externe functionarissen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.

 
SWV Rijn en Gelderse Vallei
Horapark 3
6717 LZ  EDE
tel. 0318 - 675180

www.swvrijnengeldersevallei.nl
mailadres : info@swvrg.nl