Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van 5 enthousiaste vertegenwoordigers. Gekozen uit en door de leerlingen van hun eigen jaargroep (groep 4 t/m 8), die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Zij komen 6 keer in een schooljaar bij elkaar en bespreken dan, onder leiding van de directeur, onderwerpen die belangrijk zijn voor de groepen en/of voor de school.