Beleidsplan sociale veiligheid

Wij willen dat kinderen op onze school zich niet alleen optimaal ontwikkelen in vakken zoals taal en rekenen, maar ook leveren wij een bijdrage aan hun sociale en maatschappelijke vorming. Zodat het ook mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.
Onze school is dan ook een school waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen.

Zie voor meer informatie onze schoolgids.