Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De lessen zijn verdeeld in 6 blokken:
  1. We horen bij elkaar (groepsvorming)
  2. We lossen zelf conflicten op (conflicthantering)
  3. We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  4. We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  6. We zijn allemaal anders (diversiteit)
Bij ons op school gelden de volgende waarden:
...zorgen we er samen voor dat iedereen bij ons hoort
...lossen we conflicten samen op
...respecteren we dat iedereen verschillend is
...helpen we elkaar actief in de klas, in de school en buiten
...zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn