Anti- rookbeleid

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd mag niet gerookt worden. 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren).  

Alvast onze dank voor uw medewerking!
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.