MR

Medezeggenschapsraad

Leden oudergeleding Rianne Bronkhorst r.bronkhorst87@gmail.com

Yvonne Leander c.leander@upcmail.nl 

Leden teamgeleding Els Withagen elswithagen@obsdetarthorst.nl 

Martine Onderstal martineonderstal@obsdetarthorst.nl


Klik op de onderstaande link voor de noluten:
Notulen woensdag 11-10-2023Klik op de onderstaande link voor het huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk regelment OBS de Tarthorst