Klachtenregeling

Klachtenregeling


Klachtenregeling PPO de Link
Het kan altijd voorkomen dat er onduidelijkheden zijn bij u als ouder over schoolzaken. Als u daar niet uit kunt komen in het overleg met de betreffende leerkracht, kunt u altijd een afspraak maken met de directeur van de school. Ook kunt u terecht bij de contactpersoon. Als u er daarna samen nog niet uitgekomen bent, bestaat er een klachtenprocedure.
Deze klachtenprocedure is er ook voor het geval er klachten zijn over ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. De volledige klachtenregeling is in te zien op www.ppodelink.nl.

Daarnaast bestaat er een Landelijke Klachtencommissie.
Munsterstraat 2N
7418 EV Deventer
0570-630857
info@landelijkeklachtencommissie.nl