Les is 'water drinken'

Dat houdt onder meer in dat gemeente, Sportservice De Vallei, scholen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk inspannen om jongeren te helpen bij een gezonde leefstijl. Het lokale netwerk wordt ondersteund vanuit de landelijke JOGG-organisatie.

Sportservice De Vallei heeft JOGG vertaald in een eigen programma ‘Lekker in je vel!’ met vier jaarlijkse thema’s. Deze zomer is het thema ‘Ik drink elke dag water!’, met als doel dat kinderen in Wageningen meer en vaker water drinken in plaats van frisdrank. De drinkwater-les op scholen is bedoeld om dit nog extra te stimuleren. Medewerkers van Sportservice De Vallei gaan samen met de kinderen kijken hoeveel water ze al drinken, hoeveel suiker er zit in verschillende frisdranken en hoe je water zelf lekkerder kan maken door het toevoegen van fruit. Aan de hand van een leuke quiz over water wordt aan het einde van de les getest wat de kinderen hebben geleerd.

De kinderen in Wageningen zijn op de goede weg. De laatste cijfers van de GGD (door de kindermonitors) geven aan dat er de afgelopen jaren door de kinderen in Wageningen al meer water wordt gedronken en minder zoete drankjes. Kijk voor meer informatie op www.sportservice-wageningen.nl/lekkerinjevel.(https://www.stadwageningen.nl/lokaal/overig/840048/les-in-water-drinken#p=1)