Bblthk actief in basisscholen

(https://www.stadwageningen.nl/lokaal/overig/851291/bblthk-actief-in-basisscholen)
wo 31 aug, 19:18 

Mooie energie naar verantwoord lezen door jeugd

Gemeente, bibliotheek en voorlopig drie basisscholen slaan de handen ineen op weg naar structureel beter lezen op school. 

WAGENINGEN - De leesvaardigheid bij jongeren is in de afgelopen drie decennia grof gezegd flink verslechterd met alle praktische en sociale gevolgen van dien. Om daar iets aan de doen is er het landelijk initiatief ‘Met de Bibliotheek op school’ ontwikkeld.Onderwijs, bibliotheken en gemeenten namen samen de handschoen op om dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis te verbeteren. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om meer te lezen en beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Bibliotheken helpen op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken met deskundige lees-/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Ook in Wageningen ligt nu een plan van aanpak.

MEERJARENCONTRACT Onlangs ondertekenden onderwijswethouder Anne Janssen, directeuren van drie basisscholen (Johan Friso, De Wereld en Tarthorst) en Manja Mekking, directeur van de bibliotheek, in de bblthk een meerjarencontract. Via rijk en gemeente is er geld vrijgemaakt voor deze structurele activiteit. Inmiddels heeft een vierde school interesse getoond om mee te doen. Anne Janssen: “Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de jongeren niet leesvaardig genoeg is om te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook blijkt dat niet alle kinderen dezelfde kansen hebben. Kinderen in kansarme posities hebben vaker een lees- en taalachterstand”. Met de bblthk wordt ervoor gezorgd, dat er op de deelnemende scholen de leukste, mooiste en inspirerende boeken worden aangeboden. Er komen leescoaches, dhttps://www.stadwageningen.nl/lokaal/overig/851291/bblthk-actief-in-basisscholen die helpen met het leesonderwijs. Dat geeft de leerkracht extra armslag. Manja Mekking: “De bblthk brengt lezen de scholen binnen. Wij hopen op een omgekeerde beweging, want jullie, scholen, hebben ons nodig en wij, de bibliotheek, jullie. De kinderziektes zijn inmiddels uit dit project, het concept heeft zich elders inmiddels bewezen”. José Tammer van de bibliotheek zegt: “Wij brengen schoolbreed een mooie collectie boeken naar binnen, daarnaast krijgt iedere school een leesconsulent toegewezen, die het lezen ondersteunt, mede aantrekkelijk maakt en stimuleert”. Per school wordt een nulmeting gedaan, een plan gemaakt, uitgevoerd en aangepast. Op deze manier verandert een stoffige schoolbibliotheek in een dynamische, prikkelende leeshoek, waar de jeugd niet van af kan blijven. José Tammer: “Zo kun je heel concreet de school ontzorgen”. Monique Delno, directeur van obs De Wereld, vertelt: “Wij hebben op school te maken met zo’n vijfentwintig verschillende nationaliteiten. We weten dat veel van onze ouders de kinderen hierin moeilijk kunnen helpen. We hopen nu met de bibliotheek mooie energie in het leesonderwijs te kunnen steken. Om lezen leuk te vinden moet je geraakt worden. Dat werd ik als kind door ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman”. Wethouder Anne Janssen tenslotte: “Ieder kind verdient de kans om zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen. Daar heb je lezen bij nodig”.