Aanmelden

De dag waarop een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Dat is nog niet verplicht, maar het is wel wenselijk om dit te doen.
Onze school hanteert geen wachtlijsten en kent geen termijnen waarbinnen een kind aangemeld kan worden. Voor de planning is het echter wel prettig als u dit ongeveer een half jaar voordat uw kind vier jaar wordt doet. Als u als toekomstige ouder eerst nader kennis wilt maken dan vinden we dat heel plezierig.
U kunt dan een afspraak maken met de directeur of intern begeleider van de school. In dit kennismakingsgesprek kunt u vragen stellen en wordt er uitleg gegeven over de gang van zaken bij ons op school. Daarnaast lopen we samen door de school om de sfeer te proeven.
Wanneer u besluit om uw kind aan te melden bij ons op school, maken wij graag een vervolgafspraak waarin alle gegevens worden doorgenomen en maken wij een afspraak wanneer uw kind voor het eerst naar school komt.
Uw kind mag 10 dagdelen bij ons meedraaien voordat het 4 jaar wordt.