Informatie


Algemene informatie                                       Schooljaar 2018-2019
Groep: 4/5                                                               Leerkracht: Fleur
 
Lestijden
Maandag: 08:30-12:00 en 13:15-15:15
Dinsdag: 08:30-12:00 en 13:15-15:15
Woensdag: 08:30-12:30
Donderdag: 08:30-12:00 en 13:15-15:15
Vrijdag: 08:30-12:30
 
Voor afwijkende lestijden (zoals vakantie, studiedagen, ect) kunt u terecht op de website www.obsdetarthorst.nl, of de jaarkalender. Deze krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar mee naar huis.
 
Gymtijden
Wij gymmen op maandag (van 14:15 tot 15:00) en donderdag (van 10:15 tot 11:00). De leerlingen worden op maandag na de gymles naar school gebracht, dus hier kunt u uw kind ook ophalen. Zorg ervoor dat uw kind de gymtas mee naar school neemt en u deze regelmatig wast. Ieder kind is verplicht om gymschoenen te dragen. Vergeet deze niet in de gymtas te stoppen.
 
Pauze en overblijven
Elke leerling eet een 10-uurtje op school. Deze wordt van thuis meegenomen. Graag zien wij een gezond tussendoortje. Hierbij kunt u denken aan een stuk appel, komkommer of een andere gezonde snack. Het drinken wordt ook vanaf thuis verzorgd.
Als uw kind overblijft hoort u ook een lunchpakket mee te geven. Voor meer informatie over het overblijven kunt u terecht op de website (https://www.obsdetarthorst.nl/pagina/314257/Overblijven)
 
Nieuw
Naast de juf, zijn er ook andere dingen nieuw dit schooljaar voor uw kind:
De leerlingen van de schakelklas blijven komend schooljaar in hun eigen groep. Dit betekent dat zij niet meer in de middag naar onze klas komen. Wel gaan de leerlingen van groep 4 elke dinsdagmiddag naar de schakelklas toe en krijgen zij samen met de schakelklas les in natuur & techniek (Natuniek) en aardrijkskunde (De Blauwe Planeet). Dit geeft juf Marjan. Ook gymmen we de eerste periode samen met de schakelklas.
 
In groep 4 houden de leerlingen voor het eerst een boekbespreking. Uw kind kiest (in overleg met de leerkracht) een boek. Dit boek wordt thuis gelezen en de boekbespreking wordt thuis voorbereid. Van de leerkracht ontvangt uw kind een stappenplan voor het maken van een boekbespreking.
In groep 5 houden de leerlingen zowel een boekbespreking als een spreekbeurt. De spreekbeurt wordt ook thuis voorbereid. Uw kind ontvangt hierbij een stappenplan voor het maken en het houden van een spreekbeurt.
De spreekbeurten en boekbesprekingen worden gepland samen met de leerling. Natuurlijk mag u uw kind wel bij de voorbereidingen helpen.
 
Huiswerk
Vanaf groep 5 wordt er na elk hoofdstuk van aardrijkskunde en geschiedenis een toets afgenomen. Een week van tevoren worden de kinderen op de hoogte gebracht van deze toets. Zij ontvangen een samenvatting van de behandelde stof, die zij naar huis moeten nemen. Het is fijn om deze thuis samen met uw kind door te lezen en te bespreken.
De kinderen in groep 5 beginnen ook met de Engels methode Take It Easy. Hierbij geldt ook dat de leerlingen een week van tevoren te horen krijgen wanneer de toets plaatsvindt. Zij krijgen voor Engels woorden mee naar huis. Deze moeten thuis geleerd worden.
 
Wat kunt u thuis verder doen?
Het blijft belangrijk om met uw kind(eren) te lezen. De leerlingen hebben de mogelijkheid om thuis voor spelling, rekenen en begrijpend lezen te oefenen via mijnklas.nl,  squla.nl en gynzy.kids.nl. De leerlingen hebben hiervoor een inlogcode gekregen. Is deze kwijt? Dan hoor ik dat graag.
 
Mochten er nog vragen zijn ontstaan, mail mij gerust of kom voor of na schooltijd even langs in het lokaal van groep 4/5. Meer informatie kunt u ook vinden in onze schoolgids
 
fleurorlemans@obsdetarthorst.nl


 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.