Welkom in groep 1/2B

Na de zomervakantievakantie zitten er 15 kinderen in de groep.
Juf Marloes begeleidt de kinderen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  Juf Loes is er op vrijdag.
Juf Francis is onze tutor. Zij is er 4 ochtenden per week om kinderen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.
We gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken!

Hoe werken we in groep 1/2?

De leerlingen van groep 1 en 2 van OBS De Tarthorst werken volgens de Piramide methode. Per leerjaar komt een vast aantal projecten aan bod: een serie voor de peuterspeelzaal, een vervolgserie voor groep 1 en daarna een serie voor groep 2. De thema’s zijn ieder jaar hetzelfde, maar komen telkens op een hoger niveau terug.
We vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en prettige sfeer wegwijs worden gemaakt binnen de groep, zodat ze van begin af aan leren zelfredzaam te worden en zelfstandig activiteiten kunnen gaan uitvoeren, individueel maar ook met elkaar.
De meeste kinderen hebben tijd nodig om te wennen. Om te durven spelen en te gaan ontdekken, zullen ze zich eerst veilig moeten voelen.
Het aanleren van duidelijke rituelen en regels werkt sfeerbevorderend, biedt de kinderen structuur en houvast.

Elk dag op school verloopt volgens een min of meer vast patroon. De structuur van de dag wordt duidelijk gemaakt met dagritmekaarten. Hierop zien de kinderen stap voor stap de activiteiten op plaatjes uitgebeeld. Bij het dagprogramma horen vaste liedjes en versjes.
 
Op maandag, dinsdag en donderdag beginnen we de dag gezellig in de grote kring.
Op woensdag- en vrijdagochtend starten we met een spelinloop. Hierbij zijn ouders van harte welkom om mee te spelen met hun kind in de groep. Dat kan van 8.15 uur tot 8.45 uur. Er staan verschillende materialen klaar, waarmee samen gespeeld kan worden. Na het opruimen maken we de kring.
In de kring vinden verschillende activiteiten plaats: kinderen vertellen er hun verhaal, er wordt voorgelezen, er is aandacht voor reken- en taalactiviteiten. Ook vinden er activiteiten van de Vreedzame School plaats, wordt er gezongen en gedanst en vindt er de werkuitleg plaats.
Na de kring is er tijd voor spel en beweging. Meestal spelen we buiten op het schoolplein met verschillende materialen, maar er kan ook gegymd worden in de speelzaal.
Na het spelen volgt nog een korte activiteit in de kring en daarna is het tijd voor een gezond tussendoortje.
Vervolgens gaan we aan het werk. De speelwerkactiviteiten worden via een speelwerkbord duidelijk gemaakt. We werken één week met dezelfde opdrachten op het speelwerkbord. De kinderen zien hun naamkaartje hangen bij de activiteit die ze gaan uitvoeren. Na een opdracht hebben de kinderen een vrije keuze en plaatsen hun naamkaartje bij een favoriete bezigheid. Hierdoor leren de kinderen bewuster en zelfstandiger te kiezen, te spelen en te werken. Wanneer de speel/werktijd om is, ruimen de kinderen de gebruikte materialen samen op. Daarna pakken ze hun jas en tas en lopen zij samen met de leerkracht naar buiten om naar huis te gaan.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.