De Schakelklas
Onze schakelklas bestaat momenteel uit 12 leerlingen uit verschillende landen. We zijn een internationale schakelklas. 's Ochtends krijgen we gericht les om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren. 's Middags volgen we het programma in onze eigen leeftijdsgroep.De doelen van de schakelklas (Transition class) zijn de eerste opvang van niet-Nederlands sprekende zij-instromers, het aanbieden van intensief taalonderwijs (NT2) en de kinderen een veilige en geborgen omgeving te bieden. We zijn in onze klas heel intensief bezig met de Nederlandse taal, allereerst met de ontwikkeling van onze woordenschat. Bijvoorbeeld door in de groep dingen aan te wijzen, voor te doen en te benoemen. 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan (technisch en begrijpend) lezen en (begrijpend) luisteren. We werken dan vaak individueel met een computer of door CD's te beluisteren, woorden te herhalen en te memoriseren. Ook doen we veel klankoefeningen (Nederlands is een lastige taal), werken met letterkaarten en doen spelletjes.
 
De schakelklas van OBS De Nude was tot nu toe de enige internationale schakelklas in Wageningen.
Sinds kort heeft dus ook OBS de Tarthorst  (ook een PPO-school) een internationale schakelklas.

Juf Marjan zal het komende jaar op donderdag de master "Expert in Nieuwkomersonderwijs" gaan volgen. Juf Manon zal op donderdagochtend de Schakelklas les gaan geven.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.