Belangrijke mededeling!
Staking leerkrachten 5 oktober
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt.
De prikactie van 27 juni jl. heeft de zorgen die we toen hadden over het dreigende ernstige lerarentekort, werkdruk en het inkomensverschil tussen primair en voortgezet onderwijs, helaas niet verminderd. Zeker niet als we kunnen constateren dat er politiek uitsluitend een discussie over een relatief geringe salarisverhoging gevoerd lijkt te worden. De Tarthorst zal ook haar stem laten horen in Den Haag. Daarom is de school op donderdag 5 oktober gesloten.
Alleen bij uitzondering kunnen de kinderen opgevangen worden op school. Voor hen zal een passend programma verzorgd worden. Dit graag z.s.m. melden bij de leerkracht van uw kind.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.