Schoolcontactpersonen

Als u er met de leerkrachten en de schoolleiding niet uitkomt, dan kunt u uw klacht of opmerking voorleggen aan het schoolbestuur. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon.
De contactpersoon op de Tarthorst is Marianne Beeftink. Zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.
De volledige klachtenregeling van PPO de Link kunt u opvragen bij de directie.

Contactpersoon school: Marianne Beeftink

Onafhankelijke vertrouwenspersoon:


                        Marijke van den Brink/ Michelle Haagmans
                        tel. 088-3556000
                        ma. t/m vr. 9.00-12.00 en 13.00-17.00

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.