Ouderbijdrage

De ouderraad organiseert elk schooljaar samen met de school veel activiteiten en feesten voor de leerlingen van de school. Daarvoor vragen wij u elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage / activiteitenbijdrage. Dit bedrag wordt gedurende het schooljaar besteed aan diverse activiteiten zoals de kinderboekenweek, sinterklaas (cadeau), kerstviering en het paasontbijt.

Om de administratie te vereenvoudigen worden met ingang van schooljaar 2014 - 2015 ook de kosten voor de schoolreisjes en het kamp van groep 7/8 betaald uit deze ouderbijdrage. Dus de bijdragen voor het schoolreisje en de ouderbijdrage zijn samengevoegd. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje. Vandaar dat deze per jaar kan verschillen. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet realiseren. De school kan de kosten niet zelf opbrengen. Wij hopen van harte dat u bereid bent deze bijdrage te betalen.

Mocht u om een of andere reden het gevraagde bedrag niet kunnen/willen betalen of niet in één keer kunnen betalen dan vraag ik u contact  op te nemen zodat we een regeling kunnen treffen. Dit kan via mail op or@obsdetarthorst.nl of persoonlijk bij Anita (penningmeester).

Mensen met een minimuminkomen kunnen ook terecht bij de Gemeente Wageningen.
Er is een "ik doe mee"-fonds waarbij ouders met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen voor allerlei activiteiten. Dit is maximaal 250 euro per jaar. Voor kinderen zijn vrij veel zaken inbegrepen, waaronder ook de ouderbijdrage en schoolreisjes. De inkomensgrens is ruim boven minimumloon, netto per maand excl. vakantiegeld: Voor een alleenstaande ouder/ verzorger € 1.500. Voor een Gehuwde of samenwonende ouder € 1.670. Meer informatie op: 
https://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Producten_diensten/I/Ik_doe_mee_fonds

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.