Overblijven
 
Het overblijven wordt op onze school verzorgd door "Brood en Spelen".

Brood & Spelen heeft met de school een overeenkomst gesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang. De overeenkomst is tot stand gekomen in overleg met de schooldirectie en de betrokken overlegorganen binnen de school. In de overeenkomst zijn de van toepassing zijnde kwaliteitseisen opgenomen.

Tarieven:
Inschrijfgeld:     € 10,00 (eenmalig)
Abonnement:     € 3,00 per keer
Strippenkaart:    € 22,50 voor een kaart van 6 keer

Hieronder kunt u doorklikken op de belangrijkste documenten die voor u als ouder van belang zijn:

Algemene voorwaarden
Inschrijfformulier overblijven
Medicijnverklaring
Mutatieformulier
Overblijfkaart

De Stichting Brood en Spelen is telefonisch bereikbaar via 033-2588684.
De coördinator voor onze school is te bereiken via 06-18489925.  (ma-di-do ochtend)

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.