School bibliotheek
Overblijven
 
Het overblijven wordt op onze school verzorgd door "Brood en Spelen".

Brood & Spelen heeft met de school een overeenkomst gesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang. De overeenkomst is tot stand gekomen in overleg met de schooldirectie en de betrokken overlegorganen binnen de school. In de overeenkomst zijn de van toepassing zijnde kwaliteitseisen opgenomen.

Tarieven:
Inschrijfgeld:                            € 5,00 per gezin(eenmalig)
Abonnement:                          € 3,00 per keer 
Incidenteel overblijven     €3,75 per keer 

Strippenkaarten
Per 1 januari 2021 worden er geen strippenkaarten meer uitgegeven. Alle "losse" dagen worden dan afgenomen als incidentele opvang. De bestaande strippenkaarten blijven geldig tot de zomervakantie van 2021. De ouders krijgen tot dan de mogelijkheid de bestaande strippenkaart op te maken. Per schooljaar 2021-2022 kunnen de strippenkaarten niet meer worden ingezet. Er vind geen restitutie plaats op overgebleven strippen.

Hieronder kunt u doorklikken op de belangrijkste documenten die voor u als ouder van belang zijn:

Algemene voorwaarden 
Inschrijfformulier overblijven
Medicijnverklaring
Mutatieformulier
Overblijfkaart 

Overblijfinformatie Tarthorst Wageningen, per 1-1-2021.pdf 

De Stichting Brood en Spelen is telefonisch bereikbaar via 033-2588684.
De coördinator voor onze school is te bereiken via 06-18489925.  (ma-di-do ochtend)
 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.