Ouderraad (OR)

De oudervereniging van OBS de Tarthorst

Ouderraad (vereniging)

Voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen zoals het kerstfeest, sinterklaasfeest, paasontbijt, schoolreisjes en nog veel meer hebben wij op school een Oudervereniging. Dit zijn ouders die samen met het team actief, enthousiast en betrokken buitenschoolse activiteiten opzetten. 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat dit schooljaar uit:
  • Anita van der Vorst (penningmeester)
  • Patrick van Winden (interim voorzitter)
  • Kelly Driessen
  • Lisanne van beek
  • Ida Vreven
  • Roelf Kooistra (teamlid)


Het bestuur kan het niet alleen. Bij veel activiteiten kunnen we extra hulp gebruiken. Meestal wordt hiervoor een aankondiging bij de klassen opgehangen, in de nieuwsbrief gezet of via de leerkracht per mail verstuurd. Voor de financiële kant van de activiteiten wordt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zonder deze bijdrage kunnen wij deze activiteiten dus niet realiseren. Meer informatie over de ouderbijdrage staat op deze pagina: 

Elk jaar in oktober wordt het jaarverslag over het afgelopen schooljaar gemaakt (jaarverslag OR 2016-2017). Hierin kunt u lezen wat er met de ouderbijdrage is gedaan. Een onafhankelijke kascommissie controleert regelmatig de boekhouding.
 
Wanneer u vragen heeft over de oudervereniging kunt u ons bereiken via or@obsdetarthorst.nl.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.