School bibliotheek
Medezeggenschapsraad (MR)
 
Op 1 februari 1982 is de wet medezeggenschap in het onderwijs in werking getreden. Deze wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. In de MR zitten momenteel twee vertegenwoordigers van ouders en twee vertegenwoordigers van het team. Men vergadert ongeveer 5x per schooljaar over onderwijs aangelegenheden en over hoe het onderwijs in de school gestalte moet krijgen. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender.
 
 O u d e r s
Joelle Hermsen     
 Yvonne Leander                                                                                
 
 T e a m
Jorik van de Laar                                                                                    
Els Withagen                                                                                                                    

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In geval u deze vergadering bij wilt wonen wordt het op prijs gesteld wanneer u dat van te voren meldt. Ook als ouder kunt u agendapunten voordragen, dit dient u uiterlijk op de dag voor aanvang van de vergadering per mail te melden.
 


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Partners Primair Onderwijs (PPO) de Link is een samenwerkingsverband van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. PPO de Link kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de tien scholen van dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd.
OBS de Tarthorst vaardigt ook leden van de MR af naar de GMR. Voor dit schooljaar is dat Jorik van de Laar. 

Contact

Om contact op te nemen met de Medezeggenschapsraad kunt u een lid direct aanspreken of een mail sturen naar MR@obsdetarthorst.nl

Documenten

Jaarverslagen

Notulen


Overige documenten
Reglement
Ik in de MR?!
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.