Dit is groep 8!

 

Groep 8 bestaat uit 25 kinderen.
Juf Sandra geeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les en Juf Els is er op woensdag.

Weektaak:

Groep 8 werkt met een weektaak waarbij ze hun lessen voor een gedeelte zelf over de week mogen plannen. 

Groepjes:
We zitten in tafelgroepjes . Zo stimuleren we het samenwerken en kunnen de kinderen elkaar helpen waar nodig.

Vreedzame school:
Elke week volgen de leerlingen een les van de Vreedzame school. Een methode voor sociale competentie. De methode leert de kinderen omgaan met verschillen, conflicten oplossen en verantwoordelijkheid. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt en hier houdt iedereen zich aan.

Een aantal afspraken die groep 8 belangrijk vindt:
- We werken rustig en lopen in de klas
- We spreken aardig tegen elkaar
- Heeft iemand je nodig? Dan help je elkaar!
- Iedereen mag meedoen
- We lossen conflicten op 

Gym:
Op maandag en donderdag gaan we gymmen in de sporthal naast de school.

Extra oefenen:
www.spellingoefenen.nll (elk nieuw hoofdstuk staan de te leren woorden van spelling online. De kinderen kunnen deze woorden eenvoudig thuis oefenen)
www.ambrasoft.nl (huiswerkopdrachten m.b.t. rekenen en taal)We maken er samen een fijn schooljaar van!
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.