Welkom in groep 4-5

In groep 4-5 zitten 22 leerlingen. Er zitten 7 leerlingen in groep 4 en 15 leerlingen in groep 5. Juf Fleur geeft alle dagen les. 

Coöperatief leren
Wij gebruiken de verschillende werkvormen van coöperatief leren om het leren nog leuker en afwisselender te maken. Tevens leren de kinderen elkaar helpen en coachen. We zetten deze werkvormen ook in om van onze groep een gezellige groep te maken en te houden!

Vanwege het coöperatief leren zitten de kinderen zoveel mogelijk in groepjes van 4. Op elk tafelgroepje staat een gezamenlijk bakje met stiften/scharen/lijm etc. Hier zijn ze samen verantwoordelijk voor. Ook heeft elk groepje een placemat. Deze gebruiken we bij verschillende werkvormen.

De Vreedzame School
Elke week volgen de leerlingen een les van de Vreedzame school. Een methode voor sociale competentie. De methode leert de kinderen omgaan met verschillen, conflicten oplossen en verantwoordelijkheid. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt en hier houdt iedereen zich aan.

Weektaak
Groep 4-5 werkt met een weektaak. Deze weektaak is verdeeld in 5 dagen, zodat de leerlingen per dag kunnen zien wat ze moeten doen. Achter de verschillende taken staat ook een K (van klassikaal) of een Z (van zelfstandig) Zo kunnen de kinderen zien welke lessen ze al alleen mogen gaan maken en bij welke lessen ze eerst nog instructie krijgen. Het dagprogramma wordt tevens op de whiteborden naast het digibord aangegeven.

Gymtijden
Wij gymmen op maandag (van 14:15 tot 15:00) en donderdag (van 10:15 tot 11:00). De leerlingen worden op maandag na de gymles naar school gebracht, dus hier kunt u uw kind ook ophalen. Zorg ervoor dat uw kind de gymtas mee naar school neemt en u deze regelmatig wast. Ieder kind is verplicht om gymschoenen te dragen. Vergeet deze niet in de gymtas te stoppen.

Extra oefenen
www.ambrasoft.nl (huiswerkopdrachten m.b.t. rekenen en taal)
www.redactiesommen.nl (hier staan verhaaltjessommen op per leerjaar)
www.leestrainer.nl (voorbereiding op de citotoetsen)
www.tafels-oefenen.nl

Wij gaan er met z'n alle een leuk jaar van maken! 


 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.