Dit is groep 1/2ANa de zomervakantie zitten er     kinderen in de groep.
Juf Manon begeleidt de kinderen op maandag en vrijdag, juf Dietje op dinsdag, woensdag en donderdag..
We gaan er met elkaar een fijn schooljaar van maken!

Klassenouders:
In het schooljaar 2017-2018 zijn de klassenouders van onze groep:
Yvonne (moeder van Niky, Kyra en Romy) en

Zij kunnen nieuwe ouders welkom heten en wegwijs maken in de groep.
Tevens ondersteunen zij de groepsleerkrachten bij het werven van ouders voor excursies, hulp in de groep of andere activiteiten. 

Hoe werken we in groep 1/2?

De leerlingen van groep 1 en 2 van O.B.S De Tarthorst werken volgens de Piramide methode. Per leerjaar komt een vast aantal projecten aan bod: een serie voor de peuterspeelzaal, een vervolgserie voor groep 1 en daarna een serie voor groep 2. De thema’s zijn ieder jaar hetzelfde, maar komen telkens op een hoger niveau terug.
We vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en prettige sfeer wegwijs worden gemaakt binnen de groep, zodat ze van begin af aan leren zelfredzaam te worden en zelfstandig activiteiten kunnen gaan uitvoeren, individueel maar ook met elkaar.
De meeste kinderen hebben tijd nodig om te wennen. Om te durven spelen en te gaan ontdekken, zullen ze zich eerst veilig moeten voelen.
Het aanleren van duidelijke rituelen en regels werkt sfeerbevorderend, biedt de kinderen structuur en houvast.

Elk dag op school verloopt volgens een min of meer vast patroon. De structuur van de dag wordt duidelijk gemaakt met dagritmekaarten. Hierop zien de kinderen stap voor stap de activiteiten op plaatjes uitgebeeld. Bij het dagprogramma horen vaste liedjes en versjes.
 
De meeste ochtenden en middagen beginnen we in de kring. Op woensdag- en vrijdagochtend starten we met een spelinloop. Ouders kunnen dan van 8.15 uur tot 8.45 uur meespelen met hun kind in de groep. Er staan verschillende materialen klaar, waarmee samen gespeeld kan worden. Na het opruimen maken we de kring.
In de kring vinden verschillende activiteiten plaats, kinderen vertellen er  hun verhaal, er wordt voorgelezen, er vinden reken- en taalactiviteiten plaats. Ook vinden er activiteiten van de Vreedzame School plaats, wordt er gezongen en gedanst en vindt er de werkuitleg plaats.
Na de kring is er tijd voor spel en beweging. Meestal spelen we buiten op het schoolplein met verschillende materialen, maar er kan ook gegymd worden in de speelzaal.
Na het spelen is het tijd voor een gezond tussendoortje.
Daarna gaan we aan het werk. De speelwerkactiviteiten worden via een speelwerkbord duidelijk gemaakt. We werken één week met dezelfde opdrachten op het speelwerkbord. De kinderen zien hun naamkaartje hangen bij de activiteit die ze gaan uitvoeren. Na een opdracht hebben de kinderen een vrije keuze en plaatsen hun naamkaartje bij een favoriete bezigheid. Hierdoor leren de kinderen bewuster en zelfstandiger te kiezen, te spelen en te werken.


 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.