• Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? (Effectiviteit)
  • Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? (Differentiatie)
  • Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? (Organisatie)
  • Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (Zelfsturing)

Met name het gedrag en de rol van de leerkracht en de zelfstandigheid van de leerling staan centraal bij ons.

Wat kunt u zoal zien in de school?
 Effectiviteit:  Instructiemomenten die qua inhoud en tijd toegesneden zijn op de kinderen die die instructie volgen. Dus effectieve instructies. 
 Differentiatie: Naast de aangepaste specifieke instructies voor groepjes leerlingen, houdt dit in dat ook niet alle leerlingen dezelfde instructies krijgen en op hetzelfde moment. Ook de verwerkingsopdrachten zullen verschillend zijn.
 Organisatie: Leerlingen zitten over het algemeen in tafelgroepen, waarbij ze elkaar kunnen en mogen helpen. De leerkracht geeft veelal instructies aan de instructietafel (kinderen volgen de instructies die zij nodig hebben - andere leerlingen werken zelfstandig). Klassikale instructie alleen daar waar nodig. De leerlingen leren op deze manier ook om te gaan m,et uitgestelde aandacht. Hulpmiddeltjes daarbij zijn bv. het stoplicht in de klas, een time-timer-klok en/of het vragenblokje.
 Zelfsturing: Alle leerlingen leren zelfverantwoordelijk te zijn (worden) voor hun eigen taken. Zij kunnen en mogen taken veelal zelf plannen en verwerken middels dagtaken en weektaken. In de onderbouw
middels het zgn. planbord. Door veel interactie tijdens de instructies houden we de leerlingen actief betrokken. Lange instructies zijn uit den boze - leerlingen haken na ongeveer 15 minuten vaak af - dus kort, bondig en to the point.

         


 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.