OBS De Tarthorst is een openbare basisschool.
Een school waar iedereen welkom is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, cultuur, uiterlijk, huidskleur, samenlevingsvorm of welke achtergrond dan ook.
We proberen een positief klimaat te creëren waarin iedereen een plek heeft en zich zo veel mogelijk thuis voelt.
Leerkrachten, kinderen en ouders die respect hebben voor elkaar, voor andere mensen en andere meningen; de basis waarop we met elkaar, van elkaar en over elkaar kunnen leren.
Aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden, niet omdat dat “mode” is, maar vooral omdat kinderen vanuit hun natuur behoefte hebben aan duidelijkheid over wat goed of beter is en vanuit die structuur zich veilig voelen en gewaardeerd weten.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.