Ziekmeldingen
 
Als uw kind wegens ziekte of artsenbezoek verhinderd is de school te bezoeken, dan verzoeken wij u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en wel vóór aanvang van de lessen.

Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Geef daarom alle relevante telefoonnummers door, zodat we altijd iemand kunnen bereiken.
Bij ziekte is het ook erg prettig als de overblijfmoeders en de BSO ingelicht worden.
 
Tussen 08.00 - 08.30 uur graag uw kind ziek melden.
Belt u naar: 0317-415055

 
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school, maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.